Poltár

...prvá písomná zmienka o Poltári je z roku 1302. Listinne je doložená z roku 1409, kde vystupuje pod názvom Nagypolthar. Poltár a jeho okolie patrilo zemepánskym rodom Zachovcov, Soosovcov a neskôr Gécziovcov. Obyvatelia Poltára sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom, neskôr sa rozvinulo debnárstvo, kolárstvo ale väčšina obyvateľstva sa venovala hrnčiarstvu, škridliarstvu a výrobe keramiky. V minulosti tu pracovali mlyny, parná píla malý pivovar. V roku 1869 bola v Poltári postavená továreň na šamotové výrobky. Pre veľký záujem o kvalitnú poltársku škridlu bola v roku 1882 vystavená pobočka poltárskej šamotky v Zelenom. Mesto Poltár reprezentuje hlavne skláreň Poltár. V meste sa nachádza najväčší výrobca olovnatého skla na Slovensku Slovglass s.r.o.. Sklárskou druhovýrobou, najmä zušľachťovaním skla sa zaoberajú viaceré firmy v meste a okolí. V Poltári sú dve základné školy, Gymnázium, SOU - poľnohospodárske. Štatút mesta má od roku 1969 a k mestu patria aj miestne časti Hájiky- Maky, Prievrana, Slaná Lehota a Zelené.

Mesto Poltár

...a jeho okolie sú vhodné pre letnú aj zimnú turistiku. V meste je vybudované moderné kúpalisko poltár s rozsiahlym areálom a doplnkovými službami. Na svoje si prídu vyznávači agroturistiky a cykloturistiky, jazdectva, rybárstva a poľovníctva. Mesto má pre turistov pripravené ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby. Samospráva pripravuje každoročne pre obyvateľov aj návštevníkov rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia. V blízkosti mesta v lokalite Kúpna baňa sa nachádzajú vzácne chránené druhy rastlín.

Medzi zaujímavé historické pamiatky patrí klasicistický kaštieľ z roku 1782, ktorý bol pozdejšie prestavaný na novogotický. Ďalej sú to evanjelické kostoly. V Poltári, postavený v roku 1791, v časti Slaná Lehota v roku 1869 a v časti Zelené v roku 1835 a Rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda. Zaujímavosťou je technická kultúrna pamiatka, starý kamenný most cez rieku Ipeľ.

Poltar

...leží v severovýchodnej časti Lučeneckej kotliny v doline potoka Poltárica. Rovinný charakter tvoria mladotreťohorné vloženiny, štrky, piesky a íly poltárskej formácie a veporské kryštalinikum, v doline tokov riečne uloženiny vo formáte nív a terás. Je tu jediné nálezisko kaolínu na Slovensku. Sú tu veľké plochy listnatého lesa s bohatou flórou a faunou. Chotár mesta odvodňuje Ipeľ, Uhorštiansky potok a Poltárica. Zväčša je odlesnený, plochy listnatého lesa sú na severozápade, západe a juhu. Má hnedé lesné, illimerizované až oglejené pôdy. Sú tu sírne minerálne pramene. Priemerná ročná teplota je okolo 8°C , ročný priemer zrážok je 700 mm. V lesoch žije hlavne bažant a jariabok.

Profesionálne priemyselné ventilátory za skvelú cenu.
Vytvorená a spravovaná VladoPt